facebook-white-2.png LinkedInWhite-28px.png

intro_bild-2.jpg                

Underrättelse om genomförd fusion mellan Nordeuropa Försäkring AB och Nordeuropa Liv och Hälsa AB.


Nordeuropa Liv och Hälsa AB och Nordeuropa Försäkring AB ingår i Nordeuropa-koncernen.
Den genomförda fusionen innebär att Nordeuropa Liv och Hälsa AB per 2015-12-29 har uppgått i Nordeuropa Försäkring AB och att Nordeuropa Försäkring AB därvid övertar samtliga av Nordeuropa Liv och Hälsa ABs rättigheter och skyldigheter.
Fusionen påverkar inte i något avseende gällande avtalsförpliktelser.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
Kontaktuppgifter finner du här.


Teckna avtal genom Nordeuropa Liv och Hälsa

- så får du lokal service och global säkerhet via internationella givare

Vi är ett försäkringsföretag som är specialiserade på personriskförsäkringar

och affinity lösningar - ett komplett försäkringsalternativ.

contact.jpgVåra internationella försäkringsgivare har gett oss förtroendet att företräda dem som försäkringsgivare på den skandinaviska marknaden. Det innebär att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar inom gruppförsäkring och affinities via försäkringsförmedlare.
Läs mer om våra försäkringsgivare >>

Vi skräddarsyr försäkringslösningar efter era behov

- gruppförsäkringar och affinity personförsäkringar

Med våra ledstjärnor trygghet, hög service och flexibilitet arbetar vi långsiktigt

för att bredda och utveckla utbudet av behovsanpassade försäkringar.

contact.jpg

När Du vänder dig till Nordeuropa Liv och Hälsa, vänder du dig till en partner som har mandat att ingå försäkringsavtal och som har lång erfarenhet av försäkringsmarknaden. Vi är specialister på underwriting, produktutveckling och försäkringsadministration.

Med våra försäkringsgivare och samarbetspartners ger vi

marknaden tillgång till ett konkurrenskraftigt försäkringsalternativ.

Läs mer om våra tjänster >>


Nordeuropa Liv och Hälsa AB  Norrgatan 17 Växjö och Karlavägen 53  Stockholm